czwartek, 18 maja 2017

Przestępcy w togach adwokackich - na liście

Polacy tworzą listę przestępców wykonujących zawód adwokata w Szkocji. Lista trafi do Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej 


gdzie ustawowo mamy prawo żądać ochrony przed przestępcami - w sytuacji, gdy przebywamy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Lista będzie zapewne uzupełniana o przestępców w togach adwokackich, którzy dopuścili się przestępczości zorganizowanej lub indywidualnej wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej pozostających pod jurysdykcją prawa szkockiego, gdzie skorumpowane układy "doją" SLAB - jednak nie chronią obywateli polskich zgodnie z przysługującymi Polakom prawami. Nieznajomość prawa szkockiego nie powoduje, że Polacy mają mniej praw lub są obywatelami UE gorszego sortu, niewolnikami lub parobkami. 

Lista trafi także do:

CCBE
a także będziemy starali się dostarczyć listę za pomocą Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej do niżej wymienionych instytucji
w oparciu o prawa jakie należą się bezwzględnie obywatelom polskim przebywającym na terenie Wielkiej Brytanii i całej Unii Europejskiej
Łamanie praw obywateli polskich w Szkocji to fakt - przykre jest to, że są Polacy, którzy przyczyniają się do łamania praw innych Polaków w Szkocji i Wielkiej Brytanii.

Przestępców w togach adwokackich obowiązuje ten kodeks ale także mogą być ścigani karnie na wniosek - przez polski wymiar sprawiedliwości


Ten temat będzie poruszany i zgłaszany do odpowiednich instytucji polskich i unijnych a także będą przesyłane informacje do międzynarodowych mediów zajmujących się problematyką łamania praw obywateli polskich w Wielkiej Brytanii, gdzie dochodzi do zatajania łamania praw obywateli polskich - także przez ambasadę i konsulat - na co przyzwala MSZ RP.
Tak nie może być - nie jesteśmy niewolnikami w UE - mamy te same prawa, jakie mają obywatele innych państw i krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej i nikt nie ma prawa ujmować nam tych praw - tym bardziej adwokaci. 

Jeżeli byłeś lub byłaś ofiarą nieuczciwości adwokackiej w Szkocji lub Wielkiej Brytanii - działaj - nie czekaj. - Pamiętaj, że jako obywatel polski nie zawsze otrzymasz uczciwą pomocy prawną w Szkocji a odwoływanie się lub pisanie skarg naraża cię na niebezpieczeństwo zemsty przestępców, którzy żyją z tego, że masz problemy, które bardzo często "ktoś" ci zgotował celowo.


Będziemy w kontakcie z poważnymi prawnikami i organizacjami broniącymi praw Polaków w Szkocji i Wielkiej Brytanii - w sytuacji ogłaszania "cięcia" praw obywateli polskich w Wielkiej Brytanii. 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej są zobowowiązani zapewnić nam bezpieczeństwo wszędzie poza granicami państwa polskiego - jeżeli tylko nasze prawa są łamane lub jesteśmy ofiarami zorganizowanej przestpczości - także tej ze strony skorumpowanych adwokatów. 

Ewentlny kontakt poprzez formularz kontaktowy albo bezpośrednio do instytucji mających za zadanie ochronę Polaków w UE i na świecie przed handlem ludźmi, zniewoleniem fizycznym i ekonomicznym a także poniżaniem i ujmowaniem nam praw obywateli UE. 
poniedziałek, 20 lutego 2017

Na problemy w Glasgow

Wiele problemów z prawem w Szkocji i Glasgow nie powinno dyskryminować Polaków ze sprawiedliwego traktowania, uczciwych praktyk - także prawniczych - gdyż dochodzi wiele razy do tego, że prawnicy działają na szkodę klienta. W takich przypadkach warto wiedzieć o funkcji społecznej prokuratorów ale także uważać na to, czego chcemy a co możemy powiedzieć zanim nie zostaną wam przedstawione konkretne warunki zabezpieczenia waszych interesów. SZUKAJ PRAWNIKATwój interes

Zaczynasz kontakt z prawnikiem? Masz niepewną sytuację, czujesz nieuczciwość prawnika. - Działaj we własnym interesie! Dokładnie prowadź zapiski z każdego spotkania i wydarzenia. Prowadź dziennik pracy z adowkatem lub kancelarią adwokacką. Zapisuj wszystko od godzin rozpoczęcia do godzin zakończenia spotkania, pisz to z kim rozmawiasz i rób notaki, jakie przekazujesz informacje oraz to, co ci oferuje prawnik. 
Jeżeli masz wątpliwości nie lękaj się posunąć do nagrywania twoich rozmów z adwokatem - tylko tak dojdziesz swoich interesów - gdyby adwokat zamiast ci pomagać - zacznie ci szkodzić lub działać przeciwko twoim interesom a realizując własne - oczywiście każdy adwokat ma swój interes do ugrania na twoich problemach a nieznajomość prawa może ci tylko szkodzić - ale nie koniecznie bo wina za nieucziwe lub wadliwe reprezentowanie twoich interesów spoczywa na prawniku a nie na tobie. Czym innym są konsekwencje wadliwego wykonywania zawodu przez prawnika lub adwokata. Tutaj bez asekuracji z twojej strony - możesz mieć tylko problemy. Działaj więc we własnym interesie jak tylkjo potrafisz. Bierność podnieca prawników do tego, aby twoje sprawy trwały długo a niekoniecznie zakończyły się sukcesem. 

Powiadamiaj bez wahania organizacje i urzędy powołane do kontroli pracy kancelarii prawnych oraz adwokatów - w wielu przypadkach jesteś ofiarą ich nieuczciwości. lub


Natomiast każdego uczciwego adwokata - zgłość polskiej placówce dyplomatycznej lub do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - aby powstał instytucjonalny obraz praktyk prawniczych szanujących prawa Polaków lub je nagminnie łamiących z wykorzystaniem pozycji dominującej. 

Ponadto przypadki działania prawników wbrew interesom reprezentowanych Polaków w Szkocji - powinny być zgłaszane pisemnie do Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej jako prawo konstytucyjne do ochrony obywateli polskich bez względu na to, gdzie obecnie zamieszkują - bo celowe krzywdzenie klienta lub klientów może być skutkiem działań zorganizowanych grup przestępczych, w których adwokatów i prawników nie brakuje. sobota, 31 grudnia 2016

CZARNA LISTA

Tutaj będą umieszczane dane prawników, którzy działali wbrew interesom klienta Polaka lub Polski, którzy okłamali albo zataili coś i tym samym przyczynili się do przewlekłości lub trudności procesowych. 

Prawnika lub kancelarię można dodać przesyłając informację na formularzu kontaktowym z podaniem istoty dodania prawnika lub kancelarii na czarną listę antypolskich prawników czerpiących korzyści z prywatnych porad lub porad i reprezentacji w ramach http://www.slab.org.uk/ - Jako obywatele UE mamy prawo do sprawiedliwego traktowania nas nie tylko przez sądy ale także przez adwokatów i kancelarie prawne oraz urzędników sądowych itd. 


Na tą czarną listę trafiać będą także tłumacze, którzy bardzo często tłumaczą wadliwie - czym szkodzą interesom Polaków - w sprawach cywilnych i karnych.

UWAGA

- obecnie jest już lista - niejawna - każdy chętny może dopisać lub sprawdzić bezpośrednio kontaktując się poprzez formularz kontaktowy. poniedziałek, 10 października 2016

Jak wyjść z aresztu w UK?


Areszt to najgorszy wariant sankcji - dlatego warto wiedzieć, że można tego uniknąć.

źródło:
plik PDF do pobrania w całości (stron 78)


Jesteś świadkiem?

Rola świadka w procesie sądowym w postępowaniu karnym i w sprawach nieletnich. 

źródło:
plik PDF do pobrania w całości (stron 47)

Pozbawiony wolności w UK?


nic tak nie pozbawia sensu życia, jak uwięzienie wśród obcojęzycznych innych osadzonych oraz btak znajomości języka osadzonych, strażników, psychologów itd. Podręcznik dla osadzonych:

źródło:
plik PDF do pobrania w całości (stron 172)