czwartek, 18 maja 2017

Przestępcy w togach adwokackich - na liście

Polacy tworzą listę przestępców wykonujących zawód adwokata w Szkocji. Lista trafi do Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej 


gdzie ustawowo mamy prawo żądać ochrony przed przestępcami - w sytuacji, gdy przebywamy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Lista będzie zapewne uzupełniana o przestępców w togach adwokackich, którzy dopuścili się przestępczości zorganizowanej lub indywidualnej wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej pozostających pod jurysdykcją prawa szkockiego, gdzie skorumpowane układy "doją" SLAB - jednak nie chronią obywateli polskich zgodnie z przysługującymi Polakom prawami. Nieznajomość prawa szkockiego nie powoduje, że Polacy mają mniej praw lub są obywatelami UE gorszego sortu, niewolnikami lub parobkami. 

Lista trafi także do:

CCBE
a także będziemy starali się dostarczyć listę za pomocą Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej do niżej wymienionych instytucji
w oparciu o prawa jakie należą się bezwzględnie obywatelom polskim przebywającym na terenie Wielkiej Brytanii i całej Unii Europejskiej
Łamanie praw obywateli polskich w Szkocji to fakt - przykre jest to, że są Polacy, którzy przyczyniają się do łamania praw innych Polaków w Szkocji i Wielkiej Brytanii.

Przestępców w togach adwokackich obowiązuje ten kodeks ale także mogą być ścigani karnie na wniosek - przez polski wymiar sprawiedliwości


Ten temat będzie poruszany i zgłaszany do odpowiednich instytucji polskich i unijnych a także będą przesyłane informacje do międzynarodowych mediów zajmujących się problematyką łamania praw obywateli polskich w Wielkiej Brytanii, gdzie dochodzi do zatajania łamania praw obywateli polskich - także przez ambasadę i konsulat - na co przyzwala MSZ RP.
Tak nie może być - nie jesteśmy niewolnikami w UE - mamy te same prawa, jakie mają obywatele innych państw i krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej i nikt nie ma prawa ujmować nam tych praw - tym bardziej adwokaci. 

Jeżeli byłeś lub byłaś ofiarą nieuczciwości adwokackiej w Szkocji lub Wielkiej Brytanii - działaj - nie czekaj. - Pamiętaj, że jako obywatel polski nie zawsze otrzymasz uczciwą pomocy prawną w Szkocji a odwoływanie się lub pisanie skarg naraża cię na niebezpieczeństwo zemsty przestępców, którzy żyją z tego, że masz problemy, które bardzo często "ktoś" ci zgotował celowo.


Będziemy w kontakcie z poważnymi prawnikami i organizacjami broniącymi praw Polaków w Szkocji i Wielkiej Brytanii - w sytuacji ogłaszania "cięcia" praw obywateli polskich w Wielkiej Brytanii. 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej są zobowowiązani zapewnić nam bezpieczeństwo wszędzie poza granicami państwa polskiego - jeżeli tylko nasze prawa są łamane lub jesteśmy ofiarami zorganizowanej przestpczości - także tej ze strony skorumpowanych adwokatów. 

Ewentlny kontakt poprzez formularz kontaktowy albo bezpośrednio do instytucji mających za zadanie ochronę Polaków w UE i na świecie przed handlem ludźmi, zniewoleniem fizycznym i ekonomicznym a także poniżaniem i ujmowaniem nam praw obywateli UE. 
Brak komentarzy: